Thermogenique Detox & Body Shape Extreme

Ujędrnij skórę i pozbądź się od 6cm nawet do 30cm w obwodach ciała podczas jednego zabiegu?

1 zabieg TermoGenique – 350zł